producten

Producten>

 
Prijzen in onze webshop zijn inclusief BTW.

Download hier de pdf.  
   
Latijnse naam: Hyla cinera
   
Nederlandse naam: Amerikaanse groene boomkikker
Duitse naam: Karolina-Laubfrosch
Engelse naam: Green tree-frog
   
Plaats in het dierenrijk:  
 
Klasse: Amphibia
Onderklasse: Anuromorpha (kikvorsachti­gen)
Orde
Anura (Salientia) (kikkers en pad­den)
Suborde: Procoela
Familie: Hylidae (boomkikkers)
 
Lengte: Tot maximaal 6,5 cm.

Herkomst:
Het zuidoosten van de Verenigde Staten.

Terrariumtype De Amerikaanse groene boomkikkers vragen een rijk beplant terrarium met een zeer hoge lucht­vochtig­heid. De bodem moet voch­tig zijn. Als mate­riaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Veel bromelia's zijn nodig voor de beplanting. Een waterpartij en/of een regeninstalla­tie zijn aan te bevelen. Er moet wel goed worden gelet op schimmelvorming. Een palu­dari­um vorm is ook mo­gelijk.
Denk aan warmte en UV lampen, zoals Repti Glo 2.0 of Zoo Med.
Minimale grootte terrarium: 60 x 40 x 50 cm voor vier kikkers.

Temperatuur
Dagtemperatuur: 20 - 30 °C.
Nachttemperatuur: 15 °C.

Voedsel
Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine trek­sprink­hanen, buffalo- en meelwormen kunnen wor­den gevoerd. Bij meel­wormen oppassen met oudere exemplaren vanwege het te harde chitine-schild. Wor­men in het algemeen niet gebrui­ken als hoofdvoed­sel en altijd voeren in een bakje waar ze niet uit kunnen ont­snappen. De voederdieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water'). Bijvoorbeeld Repti Vit.

Water: De dieren vragen een grote waterbak. Dagelijks moet het water worden ver­verst. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting:
De dieren zijn eierleggend. Het aantal eieren per legsel be­draagt enkele honder­den stuks. De eieren ondergaan de nor­male ontwik­keling van kikkers (ei-larve-kikker).

Overige opmerkingen:                                            
Na het aanraken van een kikker of het wer­ken in het terrari­um direct de handen was­sen in verband met irritaties. De huid scheidt namelijk gifstoffen uit.
Elk dier is een individu, het kan zijn dat een exemplaar afwijkt van de soortstandaard.Wij wensen u veel plezier met uw aankoop en voor vragen kunt u ons altijd bereiken op het nummer: 0105-900938

 


 

       

terug naar boven