producten

Producten>

 
Prijzen in onze webshop zijn inclusief BTW.

Download hier de pdf.  
   
Latijnse naam: Cynops orientalis
   
Nederlandse naam: Chinese dwergvuurbuiksalamander
Duitse naam: Chinesische feurbauckmolch
Engelse naam: Chinese dwarf newt
   
Plaats in het dierenrijk:  
Klasse:
Amphibia (amfibieën)
Onderklasse: Urodelomorpha (salamander­achtigen)
Orde: Caudata (urodela) (salamanders)
Suborde:
Salamandroidea (eigenlijke salamanders)
Familie: Salamandridae (gewone salamanders)
   
   
Lengte: 7 tot 9 cm.
   
Herkomst:   
China; delta van de Yang-tse-kiang.
   
Terrariumtype: Deze salamanders kunnen het best in een aqua-terra­rium wor­den gehouden. Drijvende planten (bijvoor­beeld Sal­vinia) zijn nodig om de eieren aan te bevestigen. Als geen landdeel wordt ingericht, kunnen ook kurkplaten als drij­vers worden gebruikt om te dienen als landge­deelte.

Het landgedeelte kan met spagnum en/of varenwortel worden ingericht.

Minimale terrarium grootte: 50 x 40 x 40 cm voor een koppel.

   
Temperatuur: Tot 20 °C. De temperatuur mag zeker niet te hoog oplo­pen. Onder­scheid tussen dag- en nacht is niet nodig.
   
Voedsel: Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton kun­nen wor­den gevoerd. Ook kleine vissen worden gegeten. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen.
   
Voortplanting:                                                          
De dieren zijn eierleggend. Het aantal eieren per legsel bedraagt enkele honder­den stuks. De eieren worden be­ves­tigd aan drijfplanten of aan vochtig substraat vlak boven het waterop­pervlak.
   
Overige opmerkingen: Elk dier is een individu, het kan zijn dat een exemplaar afwijkt van de soortstandaard.


Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe aankoop, voor vragen kunt u ons altijd bereiken op het nummer: 0105-900938

terug naar boven