producten

Producten>

 
Prijzen in onze webshop zijn inclusief BTW.
Download hier de pdf.  
   
Latijnse naam: Litoria cearulea ­
   
Nederlandse naam:
Koraalteenboomkikker
Duitse naam:
Korallenfinger laubfrosch
Engelse naam: White's tree frog
   
Plaats in het dierenrijk:  
Klasse:                            
Amphibia
Onderklasse: Anuromorpha (kikvorsachti­gen)
Orde: Anura (Salientia):kikkers en padden
Suborde: Procoela
Familie: Hylidae (boomkikkers)
   
   
Lengte: 10 cm.
   
Herkomst
Noorden en oosten van Australië, Nieuw Guinea.
   
Terrariumtype: Deze dieren vragen een licht beplant terrarium met een tamelijk hoge lucht­vochtigheid. De bodem kan wat vochtig zijn. Als mate­riaal kunnen bark of hydro-korrels worden gebruikt. Bromelia's kunnen een goede beplanting vormen. Een waterpartij is mogelijk. Er moet wel goed worden gelet op schim­melvorming. Een palu­darium vorm is ook mo­gelijk.
Denk aan warmte en UV lampen, zoals Repti Glo 2.0 of Zoo Med.
Minimale terrarium grootte: 80 x 40 x 60 cm voor vier à vijf dieren.
   
Temperatuur: Dagtemperatuur: 25 - 30 °C.
Nachttemperatuur: 15 °C.
   
Voedsel
Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine trek­sprink­hanen, buffalo- en meelwormen kunnen wor­den gevoerd. Bij meel­wormen oppassen met oudere exemplaren vanwege het te harde chitine-schild. Wor­men in het algemeen niet gebruiken als hoofdvoed­sel en altijd voeren in een bakje waar ze niet uit kunnen ont­snappen. De voederdieren voor het voeren bestrooien met cal­ciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water'). Bijvoorbeeld Repti Vit.
   
Water
De dieren vragen een grote waterbak. Dagelijks moet het water worden ververst. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.
   
Voortplanting:                
De dieren zijn eierleggend. Het aantal eieren per legsel be­draagt enkele honder­den stuks. De eieren ondergaan de nor­male ontwik­keling van kikkers (ei-larve-kikker).
   
Overige opmerkingen: In Australië een zeer bekende kikker die vaak in de omgeving van menselijke bewoning leeft. Wordt veel geïmporteerd en is tame­lijk gemakkelijk te houden.
Over de Naamge­ving is veel verwarring. Sinds kort wordt in de literatuur het geslacht Litoria ge­zien als een aparte familie. In oudere literatuur bekend onder de naam:
Hyla Cearu­lea.
Elk dier is een individu, het kan zijn dat een exemplaar afwijkt van de soortstandaard.

 

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop en voor vragen kunt u ons altijd bereiken op het nummer: 0105-900938

 

 

 

 


terug naar boven